Co překládám?

Překládané jazyky

Překládám nejvíce z japonštiny do češtiny, dále z japonštiny do angličtiny.

Ve spolupráci s rodilým mluvčím (je-li to třeba) provádím také překlady z češtiny nebo angličtiny do japonštiny (podle oboru).

 

Překládané dokumenty

Překládám nejčastěji firemní dokumenty (manuály pro obsluhu, normy, výkresy, příručky, patenty, návody, výpisy z obchodních rejstříků, stanovy i smlouvy…).

Osobní dokumenty (osvědčení, rodné listy, lékařské zprávy apod.)

Reklamní letáky či prospekty (např. hotelů)

 

Formát (typy dokumentů)

Pracuji s následujícím SW (tzn. čtu i dodávám):

Microsoft Word, Excel, Power Point,

aplikace Adobe

některé další jsem schopen se naučit

 

Oblasti

Snažím se o co nejširší záběr jako kompromis mezi potřebou klienta a vlastními možnostmi. Překládám tedy:

techniku obecně, nejčastěji tu v souvislosti s automobilovým průmyslem;

výrobu skla, průmyslového i uměleckého;

farmaceutické patenty či s texty z oboru chemie nebo lékařství obecně;

environmentální tematiku;

texty s humanitním obsahem – těch je však jako šafránu.

Nepouštím se naopak do bankovní a složité právní problematiky, nedělám soudní překlady.

Neprovádím překlady s mravně závadným obsahem.

 

Překlady - podmínky

Z japonštiny do češtiny/angličtiny - kalkuluji podle normostran výsledného dokumentu v latince, je to nejschůdnější způsob, a klient si může snadno ověřit fakturované množství.

Mám propracovaný know-how jak relativně přesně odhadnout výsledný objem práce - pro Váš rozpočet.

U překladů do japonštiny je nejpraktičtější kalkulovat cenu překladu podle počtu slov ve výchozím dokumentu.

Samozřejmě na požádání zpracuji písemnou nabídku ceny.

Při větším objemu lze dohodnout množstevní slevu.

Překládám prakticky od jakéhokoli minimálního množství.

Normostrany směrem nahoru nezaokrouhluji.

Cenu ovlivňuje charakter dokumentu – pracnost tabulek, čitelnost, obtížnost, jazyková úroveň výchozího dokumentu.

 

Ceník překladů

japonština > čeština    600 - 700 Kč / normostrana (1500 znaků na stránku bez mezer)
japonština > angličtina   600 - 800 Kč / normostrana  
       
čeština > japonština    800 - 1000 Kč / normostrana (vycházím ze zdrojového textu)
angličtina > japonština    850 - 1000 Kč / normostrana (obdobně)

 

 

Další překladatelské služby

Mohu provést i korektury textů (i když se do toho příliš nehrnu).

 

Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte mne prosím kontaktovat.
E-mail:
Jméno:
Text zprávy: